KryptoZoo
Blog użytkownika
Instrukcja życia w systemie duchowo - informacyjnym
I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką. Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
Apel o nie czynienie destrukcji...
Dodane: 2023-08-27 15:57:05

Ponownie apeluję, w trosce o system, że Bóg Wszechmogący, który jest doskonałą miłością. Stworzył twórczą myślą wirową formę energii dla słowa - nośnika rodzaju informacji, system duchowo - informacyjnej całości (Rdz 1) W którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz 1,29-30;3) Uczynił w systemie destrukcje, czyli falowe zakłócenia. W ...

Dlaczego Biblia jest arcydziełem literackim wielogatunkowym ?
Dodane: 2023-06-20 11:34:22

Biblia to literackie arcydzieło wzorcowe. Jedna spójna całośćwielogatunkowa,wieloaspektowa i wielowątkowa.Prawo etyczno-moralneponadczasowe, uniwersalne i doskonałe. Rzeczywiste i rzetelne faktyhistoryczne i archeologiczne, których końcem i początkiem jest JezusChrystos, czyli z greki Zbawiciel. Bez komentarza, niezwykleobiektywna, bo konkluzja zależy od głębokiej przenikliwościczyte...

Rodzinna tradycja
Dodane: 2023-03-09 10:35:17

Opowieść obyczajowa, dlaczego w rodzinie obyczaj i tradycja nie ginie. Był dom, było mieszkanie i była chatka, a w nich były ojciec, matka i dziatki, gdy ich wychowali, to ich rodziców znać nie chcieli. Opuścili ojca i matkę, i założyli swoją rodzinę, a też mieli dziatki, gdy ich wychowali, to one też, rodziców swoich znać nie chcieli. Bo to jest tradycja, która w rodzinie nig...

Podobieństwo o robotnikach z winnicy
Dodane: 2022-04-07 10:37:12

"Albowiem Królestwo niebios, Królestwo Równości Jezusa Zbawiciela podobne jest do pewnego gospodarza, alegoria Jezusa Zbawiciela, który wyszedł wczesnym rankiem, po wschodzie słońca najmować robotników do swojej winnicy, powołać uczniów do głoszenia Ewangelii o swoim Królestwie. Ugodziwszy się z robotnikami, uzgodniwszy warunek zbawienia ze swoimi u...

Alegorie spożywania ciała i picia krwi
Dodane: 2022-04-07 10:29:12

W związku z brakiem zrozumienia i obrazoburczymi komentarzami na forach dyskusyjnych o alegoriach spożywania ciała i picia krwi Jezusa Zbawiciela (Jan 6,48-56) "Ja, Jezus Zbawiciel jestem chlebem żywota, pokarmem duchowego życia, powszechnie obowiązującym prawem miłości, objawionym w ciele moim. Ojcowie wasi, potomkowie Abrahama byli pod prawem literalnym systemu ofiaczniczego, jedli mannę, pokarm...

Instrukcja życia w systemie duchowo - informacyjnym
Dodane: 2022-02-16 10:26:37

Wigilia jest o genealogii stypy pogańskiej.Zdaniem etnologów wigilia pierwotnie była ucztą ofiarną stypa dla zmarłych. Pogański cykl obrzędowy ustanowiony ku pamięci przodków, czyli zimowe zaduszki. Pogańskie zwyczaje są dla Wszechmogącego Boga obrzydliwością.Izrael za pogańskie zwyczaje szedł do niewoli lub ginął. Analogicznie do współczesnych za kontynuacje pogańskie zwyczaj...