KryptoZoo
Mysterious creatures - a guide to cryptozoology
George M. Eberhart


Jedna z książek, które można nazwać kryptozoologicznymi encyklopediami. Tytaniczna praca George'a Eberharta zawiera opisy kilkuset kryptyd i kilkadziesiąt opisów zwierząt występujących w mitologiach. Pod każdym opisem podane są źródła, z których autor czerpał informacje. Są też informacje o kilku kryptydach występujących na terenie Polski (m. in. wzmianka o obserwacjach Tatzelwurma na terenie Śląska w latach 30-tyxh XX w. czy o obserwacji niezidentyfikowanego zwierzęcia w Jeziorze Zegrzyńskim w 1982 r.). Wszystkie opisy ułożone są w kolejności alfabetycznej. Książka zawiera też bardzo wiele ilustracji. We wstępie do książki znajdziemy m. in. klasyfikację wszystkich opisanych w książce zwierząt.
Autor książki: George M. Eberhart
Wydawnictwo: ABC Clio, Santa Barbara, California, USA
Rok wydania: 2002
Język: angielski
Gdzie można dostać książkę:
Książka dostępna w sklepie internetowym Amazon.com w cenie 150 dolarów (ok. 400 złotych). Książka dostępna jest również w postaci ebooka.
Opis książki dodał Ivellios. Dziękujemy!